هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاریخی

min 2

شعر و شاعری در عصر صفوی

چکیده شعر و شاعری در عصر صفوی: همانطور كه بر همگان مشخص است، تغيير و تحولات سياسی – اجتماعی، از جمله ی عوامل مهم تغييـر سـبک هـای شـعر فارسی بوده…

تشیع صفویه

مذهب و علما در عصر صفوی

چکیده مذهب و علما در عصر صفوی:  تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری، از حوادث مهم تاریخ ایران است. با ظهور این دولت، ایران بعد از قرن ها…